Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp dùng dầu là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp, dùng trong bôi trơn công nghiệp

 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngã. Không dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến hay hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự.
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG DB
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp ISHAN DB
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp LUBE PJ
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARD-340/350
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DE
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA
  • 1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ. 2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. 3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT
  • 1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên môi chu kỳ. 2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. 3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Có thể điều chỉnh lượng dầu ra trên từng ngõ ra nhờ vít điều chỉnh. Van một chiều ngăn dầu đi ngược về bộ phân phối. Độ nhớt, áp suất và nhiệt độ ảnh hưởng đến lưu lượng dầu ra.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE DVR
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Định lượng dầu ra theo thông số kỹ thuật của van. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Thể tích dầu ra trên mỗi chu kỳ là như nhau.
Close Menu