Thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng mỡ phục vụ cho nhu cầu bôi trơn máy móc công nghiệp nhằm tăng hiệu quả và tuổi thọ máy.

 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15
  • Đáp ứng yêu cầu bôi trơn khoảng cách gần và số điểm bôi trơn ít. Tùy chọn tích hợp bộ điều khiển kỹ thuật số. Tùy chọn cách thay mỡ mới cho thiết bị. Có thể điều chỉnh áp suất nhờ van xả áp. Có thể đáp ứng mỡ số 000 - 1.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-720
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-DG10
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-MG10
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AHGP-700
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS
  • Vận hành bằng pin và cơ cấu cơ khí để tùy chỉnh thời gian. Sử dụng trực tiếp với điểm bôi trơn hoặc qua bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R. Có thể đáp ứng mỡ số 000 - 1.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-A
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-A
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-A
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Riêng với loại có lò xo thì có thể dùng đến mỡ No.1. Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tùy chỉnh thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Van an toàn bảo vệ bơm. Áp suất lớn nhất: 80-100 kgf/cm2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-C
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Van an toàn bảo vệ bơm. Áp suất lớn nhất: 80-100 kgf/cm2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-H
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-H
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-H
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Điện thế: AC 110V/ 220V hoặc DC 24V. Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Van an toàn bảo vệ bơm. Áp suất lớn nhất: 80-100 kgf/cm2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-S
  • Sử dụng túi mỡ, khuyến nghị loại mỡ No.0 Vận hành bằng tay. Tích hợp van xả áp bằng tay. Nạp mỡ bằng tay hoặc súng bắn mỡ điện. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Áp suất lớn nhất: 100 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Với loại có lò xo có thể sử dụng đến mỡ No.2. Vận hành bằng tay. Nạp mỡ bằng tay hoặc súng bắn mỡ điện. Áp suất lớn nhất: 100 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE BT-102
Close Menu