Selected:

Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B

Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B

  1. Dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngã.
  2. Không dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến hay hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự.

Mô tả

Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngõ ra, nhằm đáp ứng nhu cầu bôi trơn đa điểm trong hệ thống bôi trơn công nghiệp.

A-RYUNG AR-B là bộ chia nên chỉ đảm bảo chức năng chia chất bôi trơn ra nhiều ngõ mà không đảm bảo cân bằng lưu lượng trên từng ngõ ra.

Trong hệ thống bôi trơn công nghiệp tuần tự dùng mỡ,người ta không dùng bộ chia A-RYUNG AR-B để chia mỡ ra thành nhiều ngã, thay vào đó, người ta dùng bộ phân phối A-RYUNG ARU-R để làm việc này.

MÔ TẢ SỐ HIỆU BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AR-B

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AR-B

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AR-B

Close Menu