Selected:

Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG DB

Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG DB

  1. Dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngã.
  2. Không dùng trong hệ thống bôi trơn định lượng lũy tuyến hay hệ thống bôi trơn định lượng tuần tự.

Mô tả

Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG DB dùng để chia chất bôi trơn ra nhiều ngã nhằm đáp ứng nhu cầu bôi trơn đa điểm trong hệ thống bôi trơn công nghiệp.

A-RYUNG DB là bộ chia nên chỉ đảm nhận chức năng chia chất bôi trơn ra nhiều ngõ mà không đảm bảo cân bằng lưu lượng ở các ngõ ra.

Trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến hay hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự dùng mỡ, bộ chia A-RYUNG DB không thể đáp ứng nhu cầu chia mỡ từ một thành nhiều ngõ ra, thay vào đó, chúng ta phải dùng bộ phân phối A-RYUNG ARU-R để đảm nhận vai trò này.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG DB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG DB

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG DB

 

Close Menu