Selected:

Bộ chia bôi trơn công nghiệp ISHAN DB

Bộ chia bôi trơn công nghiệp ISHAN DB

  1. Dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngã.
  2. Không dùng trong hệ thống bôi trơn định lượng lũy tuyến.

Mô tả

Bộ chia bôi trơn công nghiệp ISHAN DB được dùng để chia chất bôi trơn ra nhiều ngã trong hệ thống bôi trơn công nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu bôi trơn đa điểm từ một thiết bị bôi trơn trung tâm.

Bộ chia ISHAN BB chỉ đóng vai trò phân chia chất bôi trơn ra nhiều ngã chứ không đảm bảo cân bằng lưu lượng chất bôi trơn trên các ngã ra.

Trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến dùng mỡ, bộ chia ISHAN DB không thể đáp ứng nhu cầu chia mỡ từ một thành nhiều ngõ ra, thay vào đó, chúng ta phải dùng bộ phân phối ISHAN DU để đảm nhận vai trò này.

THỐNG SỐ KỸ THUẬT BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DB

THỐNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DB

Close Menu