Selected:

Bộ chia bôi trơn công nghiệp LUBE PJ

Bộ chia bôi trơn công nghiệp LUBE PJ

  1. Chia dầu thành nhiều ngã.
  2. Sử dụng để lắp đặt các kim hun tiết lưu LUBE CSA, LUBE CTU, LUBE CJB.

Mô tả

Bộ chia bôi trơn công nghiệp LUBE PJ là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, sử dụng để lắp đặt các kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA, LUBE CTU, LUBE CJB.

LUBE PJ là bộ chia nên chỉ đảm nhiệm việc chia dầu thành nhiều ngã nhưng không đảm bảo cân bằng về áp suất và lưu lượng như bộ phân phối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ CHIA BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PJ

Close Menu