Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R

  1. Thể tích mỡ trên các ngõ ra là như nhau.
  2. Không thể hoạt động nếu một ngõ ra nào đó bị bít kín.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R là bộ phân phối dùng mỡ, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự hay định lượng lũy tuyến.

A-RYUNG ARU-R là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp tuần tự nên A-RYUNG ARU-R sẽ không hoạt động nếu một ngõ ra nào đó bị bít kín.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG ARU-R

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG ARU-R

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG ARU-R

PHỤ KIỆN BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG ARU-R

Close Menu