Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DE

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DE

  1. Dầu được phân phối đều đến các ngõ ra.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng tỷ lệ.

Mô tả

Bộ phân phối ISHAN DE là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp dùng dầu, dầu được phân phối đều đến các ngõ ra.

ISHAN DE là bộ phân phối dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng tỉ lệ, độ tin cậy cao, hoạt động hiệu quả và bền bỉ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DE

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DE

 

Close Menu