Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA

1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.
2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra.
3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA là bộ phân phối dùng dầu, được sử dụng để bôi trơn với thể tích dầu bôi trơn ở đầu ra là cố định trên mỗi chu kỳ.

ISHAN DFA được dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Thể tích dầu ở ngõ ra trên mỗi lần đẩy của piston không phụ thuộc vào độ nhớt của dầu bôi trơn.

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA được sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001 nên có độ tin cậy cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DFA

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DFA

Close Menu