Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DG

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DG

  1. Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc.
  2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001.
  3. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DG là bộ phân phối dùng mỡ, được sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc.

ISHAN DG là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp được sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001 nên có độ tin cậy cao, hoạt động bôi trơn hiệu quả.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DG

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DG

Close Menu