Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DM

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DM

  1. Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc theo tùy chọn thông số của kim phun.
  2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001.
  3. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DM là bộ phân phối dùng mỡ, được sử dụng trong hệ thống bôi trơn định lượng dòng đơn. DM cho thể tích trên từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc.

ISHAN DM là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp có độ tin cậy cao, hoạt động hiệu quả và bền bỉ do ISHAN DM được sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DM

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DM

Close Menu