Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT

1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên môi chu kỳ.
2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra.
3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.

Mô tả

Bộ phân phối ISHAN DT là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp dùng dầu, có thể tích dầu ra trên mỗi chu kỳ là không đổi.

DT là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp của ISHAN, sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001 nên có độ tin cậy cao, đáp ứng các yêu cầu bôi trơn chính xác.

THỐNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DT

THỐNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DT

Close Menu