Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DU

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DU

  1. Thể tích mỡ trên các ngõ ra là như nhau.
  2. Có thể lắp đầu dò tín hiệu.
  3. Không thể hoạt động nếu một ngõ ra nào đó bị bít kín.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DU là bộ phân phối dùng mỡ, sử dụng trong hệ thống bôi trơn định lượng lũy tuyến, lượng mỡ ra là như nhau trên các ngõ ra.

ISHAN DU là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp hoạt động lũy tuyến nên ISHAN DU sẽ không hoạt động nếu một ngõ ra nào đó bị bít kín.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DU

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DU

Close Menu