Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX

  1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.
  2.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra.
  3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX là bộ phân phối dùng dầu, được dùng trong hệ thống bôi trơn định lượng, có thể lựa chọn lượng dầu xả ra theo thông số kỹ thuật của kim phun.

ISHAN DX là bộ phân phối bôi trơn công nghiệp được sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001 nên có độ tin cậy cao, hoạt động bền bỉ, được tin dùng để phân phối lượng dầu khác nhau đến các điểm bôi trơn khác nhau theo nhu cầu sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DX

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN DX

Close Menu