Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE DVR

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE DVR

  1. Bộ phân phối định lượng dòng đơn dùng dầu.
  2. Tùy chỉnh thể tích dầu ra nhờ vít điều chỉnh.
  3. Sử dụng với thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE PM.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE DVR là bộ phân phối dùng dầu, lượng dầu ra được định lượng bên trong khoang chứa và được đẩy đến điểm bôi trơn nhờ vào áp lực dầu tạo ra từ bơm.

LUBE DVR là thiết bị bôi trơn công nghiệp định lượng có điều chỉnh, tùy thuộc vào vị trí của vít điều chỉnh mà thể tích dầu định lượng trong khoang sẽ thay đổi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE DVR

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE DVR

Close Menu