Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB

  1. Định lượng dầu ra theo thông số kỹ thuật của van.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.
  3. Thể tích dầu ra trên mỗi chu kỳ là như nhau.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB là bộ phân phối dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.

LUBE MB là thiết bị bôi trơn công nghiệp có ti tín hiệu báo tình trạng tích trữ dầu bên trong khoan chứa. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà lựa chọn thông số kỹ thuật của bộ phân phối để có lượng dầu ra tương ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MB

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MB

Close Menu