Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP

  1. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn định lượng tuần tự dùng mỡ.
  2. Đáp ứng mỡ số 000 – 2.
  3. Thể tích mỡ trên các ngõ ra là như nhau.
  4. Không thể hoạt động nếu một ngõ nào đó bị bít kín.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP là bộ phân phối dùng mỡ,mỡ được định lượng sau đó được đẩy đến điểm bôi trơn thông qua áp suất mỡ được tạo ra từ bơm.

LUBE SP là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE SP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE SP

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE SP

Close Menu