Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA

1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.
2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra.
3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA là bộ phân phối dùng dầu. Dầu được định lượng sau đó được đẩy đến điểm bôi trơn nhờ vào áp suất dầu từ bơm.

SMUS DFA là thiết bị bôi trơn công nghiệp được sủ dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. SMUS DFA khác với SMUS DX ở việc SMUS DFA không thể thay thế kim phun trong quá trình sử dụng nếu có nhu cầu thay đổi lượng dầu xả ra của một kim phun nào đó.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DFA

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DFA

Close Menu