Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM

  1. Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc theo tùy chọn thông số của kim phun.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác.
  3. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng mỡ, sử dụng kết hợp với bơm SMUS SSG-D2.

SMUS DM định lượng mỡ và đẩy mỡ đến điểm bôi trơn nhờ vào áp lực mỡ tạo ra từ bơm. SMUS DM được sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DM

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DM

Close Menu