Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DU

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DU

  1. Thể tích mỡ trên các ngõ ra là như nhau.
  2. Tuỳ chọn tích hợp đầu dò tín hiệu.
  3. Không thể hoạt động nếu một ngõ ra nào đó bị bít kín.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DU là bộ phân phối dùng mỡ, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự.

SMUS DU là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng với SMUS SSG-D1. SMUS DU hoạt động tuần tự nên SMUS DU sẽ không hoạt động nếu một ngõ ra nào đó bị bít kín.

SMUS DU có hai dòng sản phẩm là SMUS DU-T và SMUS DU-P (có gắn kèm đầu dò tín hiệu).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DU

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DU

Close Menu