Selected:

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DX

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DX

  1. Định lượng dầu theo thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Lượng dầu ra là như nhau trên mỗi chu kỳ hoạt động của kim phun.
  3. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.

Mô tả

Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DX được sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Dầu được định lượng sau đó được đẩy đến điểm bôi trơn nhờ vào áp suất dầu được tạo ra từ bơm.

SMUS DX có tuỳ chọn về lưu lượng dầu xả ra trên mỗi kim phun tuỳ theo thông số kỹ thuật tương ứng của kim phun.

SMUS DX là thiết bị bôi trơn công nghiệp có thể thay thế kim phun dễ dàng nên rất linh động đáp ứng nhu cầu điều chỉnh lưu lượng dầu ra trên mỗi lần đẩy theo yêu cầu bôi trơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DX

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS DX

Close Menu