BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Bôi trơn công nghiệp là quá trình hay kỹ thuật sử dụng chất bôi trơn để giảm ma sát và mài mòn tại vị trí tiếp xúc giữa hai bề mặt của chi tiết máy trong sản suất công nghiệp.

HÌNH MINH HỌA SỰ TIẾP XÚC GIỮA HAI BỀ MẶT

Bôi trơn công nghiệp còn được miêu tả là việc bôi trơn nhiều điểm cùng lúc hoặc lần lượt nhờ các thiết bị bôi trơn công nghiệp.

HÌNH MINH HỌA CÁC THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP

Chất bôi trơn công nghiệp phổ biến hiện nay là dầu hoặc mỡ. Ngoài ra, người ta còn cho ra đời dạng chất bôi trơn công nghiệp hỗn hợp.

Nhờ các thiết bị bôi trơn công nghiệp mà việc bôi trơn công nghiệp được thực hiện và kiểm soát dễ dàng, giúp máy móc hoạt động trơn tru, bền bỉ, đáp ứng được các yêu cầu sản xuất của nhà máy.

Close Menu