CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP

Việc hiểu rõ các thiết bị chính trong hệ thống bôi trơn công nghiệp giúp cho việc thiết kế mới hay thay thế thiết bị bôi trơn công nghiệp cho hệ thống cũ được thuận lợi hơn.

Các thiết bị chính trong hệ thống bôi trơn công nghiệp:

1. Bộ định thời: làm nhiệm vụ định thời cho thiết bị bôi trơn công nghiệp hoạt động, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bộ định thời được tích hợp, độc lập, kết nối PLC hay dùng hỗn hợp các loại.

THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN YET-A2 VỚI BỘ ĐỊNH THỜI TÍCH HỢP

2. Thiết bị bôi trơn trung tâm: làm nhiệm vụ đưa chất bôi trơn đến bộ phân phối hay các điểm bôi trơn trong hệ thống bôi trơn công nghiệp. Để vận hành thiết bị này, người ta dùng nhiều dạng năng lượng khác nhau như điện, khí nén, thủy lực, sức người, hay kết hợp.

3. Bộ phận phân phối: làm nhiệm vụ phân phối hoặc hòa trộn và phân phối chất bôi trơn đến các điểm bôi trơn theo tỉ lệ mong muốn. Lưu lượng ở ngõ ra của bộ phân phối có thể điều chỉnh được tùy thuộc chủng loại bộ phân phối.

BỘ PHÂN PHỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP DÙNG MỠ ISHAN DG

4. Đường ống cái: làm nhiệm vụ kết nối thiết bị bôi trơn trung tâm với bộ phân phối. Đường ống cái gồm hai loại: đường ống chính (dùng cho hệ thống dòng đơn hoặc dòng kép) và đường ống cơ sở (dùng trong hệ thống có nhiều bộ phân phối, trong đó có một bộ phân phối cái (bộ phân phối chính) và các bộ phân phối con (bộ phân phối phụ)).

5. Đường ống con hay đường ống cấp: làm nhiệm vụ kết nối bộ phân phối với các điểm bôi trơn, đường kính nhỏ hơn đường ống cái.

ỐNG DẪN BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP
Close Menu