Các Thông Số Chính Cần Xác Định Khi Lắp Đặt Thiết Bị Bôi Trơn Công Nghiệp

Khi bạn cần thay thế mới các thiết bị bôi trơn công nghiệp cho hệ thống cũ hay thiết kế mới một hệ thống bôi trơn công nghiệp thì việc xác định đúng các thông số kỹ thuật của thiết bị bôi trơn công nghiệp là điều tối quan trọng.

Việc xác định nhầm lẫn các thông số dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như: cung cấp không đủ chất bôi trơn cho điểm bôi trơn, cung cấp thừa chất bôi trơn cho điểm bôi trơn, các thiết bị trong hệ thống bôi trơn công nghiệp hoạt động quá công suất cho phép….

Các thông số chính cần xác định:

1. Độ nhớt (cst) hoặc chỉ số đặc (INLG) của chất bôi trơn: liên quan trực tiếp đến sự lựa chọn thiết bị bôi trơn công nghiệp trung tâm như áp suất và cách thức bôi trơn.

2. Lưu lượng trên dòng chính: được tính từ tổng các dòng phụ phân nhánh trên từng bộ phân phối. Điều này ảnh hưởng đến loại hình phân phối và các bộ chia.

3. Độ dài của từng dòng nhánh: Tính tới khả năng đầu cuối của hệ toàn bộ hệ thống và valve một chiều nếu cần ngăn dòng chảy ngược.

4. Số điểm bôi trơn: bôi trơn một điểm hay đa điểm, mỗi điểm bôi trơn có sự khác biệt lớn về lưu lượng và áp suất hay không?

Như vậy, việc xác định các thông số chính trong hệ thống bôi trơn công nghiệp không quá khó khăn nhưng lại giúp chúng ta trong thời gian ngắn có thể tối ưu các thiết bị cần lắp đặt và tính toán được chi phí cần thiết cho mình. Thông qua đó chúng ta còn dự đoán được một phần độ hao mòn của máy móc và các phương án cho tương lai.

Close Menu