Selected:

Co nối bôi trơn công nghiệp LUBE PJ

Co nối bôi trơn công nghiệp LUBE PJ

  1. Sử dụng để chia dầu thành nhiều ngã.
  2. Có nhiều lựa chọn số ngã chia: 2 ngã, 3 ngã, 4 ngã.

Mô tả

Co nối bôi trơn công nghiệp LUBE PJ là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu,sử dụng để chia đường ống cái thành nhiều ống con trong hệ thống bôi trơn công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CO NỐI BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PJ

Close Menu