Selected:

Công tắc áp suất bôi trơn công nghiệp LUBE GPL

Công tắc áp suất bôi trơn công nghiệp LUBE GPL

  1. Hoạt động dựa trên áp suất của lưu chất bôi trơn trong hệ thống.
  2. Cung cấp tín hiệu cho hệ thống điều khiển giúp kiểm soát hoạt động của hệ thống bôi trơn được toàn diện hơn.

Mô tả

Công tắc áp suất bôi trơn công nghiệp LUBE GPL là sản phẩm thuộc dòng thiết bị bôi trơn công nghiệp.

LUBE GPL được sử dụng để cung cấp tín hiệu cho hệ thống điều khiển dựa trên áp suất của lưu chất bôi trơn trong hệ thống bôi trơn công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TẮC ÁP SUẤT BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE GPL

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT CÔNG TẮC ÁP SUẤT BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE GPL

SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY CÔNG TẮC ÁP SUẤT BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE GPL

Close Menu