Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG phục vụ cho bôi trơn công nghiệp phun sương, giúp cho máy hoạt động bền bỉ

 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngã. Không dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến hay hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự.
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG DB
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Phối trộn dầu và khí để tạo thành hỗn hợp bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Lượng dầu ra trên các ngõ được xác định bởi mã số của van. Điều chỉnh đươc áp suất khí vào nhờ vít điều chỉnh. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Kết hợp dầu và khí để thực hiện bôi trơn, làm sạch, làm mát chi tiết máy trong bôi trơn công nghiệp. Tích hợp bộ định thời để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Sử dụng kết hợp với bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD-440.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Sử dụng dầu và khí kết hợp để bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Tùy chọn có hay không tích hợp bộ điều khiển thời gian bôi trơn. Kết hợp với vòi phun để thực hiện việc bôi trơn. Ứng dụng bôi trơn bánh răng, nhông xích, xích, khuôn ép,....
Close Menu