Thiết bị bôi trơn công nghiệp là sản phẩm phục vụ việc bôi trơn máy móc công nghiệp, giúp tăng hiệu quả, tuổi thọ cho máy

 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngã. Không dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến hay hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự.
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG DB
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp ISHAN DB
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp LUBE PJ
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARD-340/350
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DE
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DFA
  • 1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ. 2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. 3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DG
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DM
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DM
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DM
  • Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc theo tùy chọn thông số của kim phun. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu và ISO-9001. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DT
  • 1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên môi chu kỳ. 2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. 3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DU
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Có thể điều chỉnh lượng dầu ra trên từng ngõ ra nhờ vít điều chỉnh. Van một chiều ngăn dầu đi ngược về bộ phân phối. Độ nhớt, áp suất và nhiệt độ ảnh hưởng đến lưu lượng dầu ra.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE DVR
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Định lượng dầu ra theo thông số kỹ thuật của van. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Thể tích dầu ra trên mỗi chu kỳ là như nhau.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn định lượng tuần tự dùng mỡ. Đáp ứng mỡ số 000 - 2. Thể tích mỡ trên các ngõ ra là như nhau. Không thể hoạt động nếu một ngõ nào đó bị bít kín.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Phối trộn dầu và khí để tạo thành hỗn hợp bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Lượng dầu ra trên các ngõ được xác định bởi mã số của van. Điều chỉnh đươc áp suất khí vào nhờ vít điều chỉnh. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL…
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SD
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Phối trộn dầu và khí để tạo thành hỗn hợp bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Lượng dầu ra trên các ngõ được xác định bởi mã số của van. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III, LUBE AMO-III DS, LUBE AMO-II-150S.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA
  • 1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ. 2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. 3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiêp SMUS DG
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiêp SMUS DG
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiêp SMUS DG
  • Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM
  • Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc theo tùy chọn thông số của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DQ
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DQ
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DQ
  • Định lượng dầu theo thông số kỹ thuật của kim phun. Lượng dầu ra là như nhau trên mỗi lần đẩy của piston. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DT
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DT
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DT
  •  1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên môi chu kỳ. 2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. 3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DU
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DX
  • Định lượng dầu theo thông số kỹ thuật của kim phun. Lượng dầu ra là như nhau trên mỗi chu kỳ hoạt động của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.
 • BƠM CHÌM ISHAN
  • BƠM CHÌM ISHAN
  • BƠM CHÌM ISHAN
  • Đa dạng công suất theo yêu cầu sử dụng. Làm mát gia công kim loại.
 • BƠM LÀM MÁT TỰ HÚT ISHAN
 • Co nối bôi trơn công nghiệp LUBE PJ
 • Co nối bôi trơn công nghiệp LUBE PJ
 • Công tắc áp suất bôi trơn công nghiệp LUBE GPL
  • Công tắc áp suất bôi trơn công nghiệp LUBE GPL
  • Công tắc áp suất bôi trơn công nghiệp LUBE GPL
  • Hoạt động dựa trên áp suất của lưu chất bôi trơn trong hệ thống. Cung cấp tín hiệu cho hệ thống điều khiển giúp kiểm soát hoạt động của hệ thống bôi trơn được toàn diện hơn.
 • Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE JV
 • Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE JVPA
 • Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE MUJ
 • Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PV
 • Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PVS
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp A-RYUNG POV
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp A-RYUNG PVG
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MDP
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MG2
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MG2I
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MGLA
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO
  • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO
  • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO
  • Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2
  • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2
  • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2
  • Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. Tùy chọn lắp bằng ren hoặc nối nhanh ở ngõ ra. Lắp với đế van JVPA.
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MOS
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MU
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AJB/ASA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AJB/ASA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AJB/ASA
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng tỉ lệ không điều chỉnh. Tỉ lệ dầu ra được lựa chọn dựa trên mã số của kim phun. Là loại kim phun tiết lưu một chiều nên cần chú ý chiều dầu đi trong quá trình lắp đặt.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp ISHAN PROPORTION DEVICE
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB
  • Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun) Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA
  • Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun) Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU
  • Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun) Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB
  • Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA
  • Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU
  • Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15
  • Đáp ứng yêu cầu bôi trơn khoảng cách gần và số điểm bôi trơn ít. Tùy chọn tích hợp bộ điều khiển kỹ thuật số. Tùy chọn cách thay mỡ mới cho thiết bị. Có thể điều chỉnh áp suất nhờ van xả áp. Có thể đáp ứng mỡ số 000 - 1.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-720
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-DG10
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-MG10
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AHGP-700
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ALP-7LH
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ALP-8LF
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-013/015
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-01A
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-01M
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-01N/02N
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-01N/02N
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-01N/02N
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ cũng như kiểm soát hoạt động của bơm. Tích hợp van xả áp (van tràn). Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Công tắc áp suất tùy chọn. Sử dụng cho cả hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lẫn trở kháng.…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-01S
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-025N
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-03/05
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-03/05
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-03/05
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ cũng như kiểm soát hoạt động của bơm. Tích hợp van xả áp (van tràn). Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Công tắc áp suất tùy chọn. Sử dụng cho cả hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lẫn trở kháng.…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-03C/05C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-03C/05C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-03C/05C
  • Tích hợp bộ định thời điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp van xả áp (van tràn). Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Công tắc áp suất tùy chọn. Sử dụng cho cả hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lẫn trở kháng. Thiết kế đặc biệt đáp ứng yêu cầu áp…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-053
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-053
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-053
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiền thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp công tắc phao Tích hợp van xả áp Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-200NS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-200NS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-200NS
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Tích hợp công tắc áp suất. Công tắc cấp dầu tay giúp thực hiện xả gió dễ dàng.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-NS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-NS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-NS
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ cũng như kiểm soát hoạt động của bơm. Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Tích hợp công tắc áp suất. Công tắc cấp dầu tay giúp thực hiện xả gió dễ dàng.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS
  • Vận hành bằng pin và cơ cấu cơ khí để tùy chỉnh thời gian. Sử dụng trực tiếp với điểm bôi trơn hoặc qua bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R. Có thể đáp ứng mỡ số 000 - 1.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAC-B2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAC-B2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAC-B2
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu Bảo vệ quá nhiệt động cơ giúp bảo vệ động cơ. Công tắc phao thường đóng đưa tín hiệu báo động ra ngoài khi dầu cạn.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAC-H1
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAC-H1 75/90W
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAC-H1 75/90W
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAC-H1 75/90W
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp bộ phận lắp lọc dầu hồi (oil return device). Van một chiều ngăn dầu hồi. Bảo vệ quá nhiệt động cơ. Áp suất lớn nhất 30 kgf/cm2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A1
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ có thể điều chỉnh Công suất sử dụng 25W Áp suất lớn nhất 10 kgf/cm2 Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A1 75/90W
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A1 75/90W
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A1 75/90W
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tùy chỉnh thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Công suất sử dụng lớn: 75W hoặc 90W Áp suất lớn nhất: 30 kgf/cm2 Bảo vệ qua nhiệt động cơ. Van một chiều ngăn dầu hồi.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YAE-A2
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ có thể điều chỉnh dễ dàng. Bảo vệ quá nhiệt động cơ giúp bảo vệ động Van an toàn bảo vệ bơm và hệ thống. Nút "RES" điều khiển bơm cấp dầu lập tức bằng tay.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YES
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YES
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YES
  • Thời gian nghỉ được cài đặt ngay từ đầu khi sản xuất và không thể điều chỉnh trong quá trình sử dụng. Lưu lượng dầu ra được điều chỉnh bằng tay nhờ vít me đai ốc. Áp suất lớn nhất 3 kgf/cm2. Đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-A1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-A1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-A1
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ điều chỉnh được. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về bơm. Bảo vệ quá nhiệt giúp bảo vệ động cơ. Đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-A2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-A2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-A2
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tùy chỉnh thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Công tác phao sẽ hoạt động và phát tín hiệu ra ngoài khi mức dầu thấp. Rờ le nhiệt bảo vệ mô tơ. Chức năng  cố định áp suất của van xả áp giúp tăng tuổi thọ…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-C1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-C1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-C1
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về bơm. Tích hợp thiết bị bảo vệ quá nhiệt động cơ. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-C2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-C2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-C2
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp thiết bị bảo vệ quá nhiệt mô tơ. Chức năng  cố định áp suất của van xả áp giúp tăng tuổi thọ của hệ thống. Đèn tín hiệu trên bảng hiển thị thể hiện hoat động của thiết bị bôi trơn. Phím…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-D1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-D1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-D1
  • Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt cố định ngay từ đầu theo yêu cầu của khách hàng khi sản xuất. Nếu khách hàng không gởi yêu cầu thì thời gian được cài đặt mặc định là 30 sec/ 35 min. Công tắc phao thường hở sẽ gởi tín hiệu ra ngoài để báo động khi cạn…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-D2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-D2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YET-D2
  • Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt cố định ngay từ đầu theo yêu cầu của khách hàng khi sản xuất. Nếu khách hàng không gởi yêu cầu thì thời gian được cài đặt mặc định là 30 sec/ 35 min. Công tắc phao thường hở sẽ gởi tín hiệu ra ngoài để báo động khi…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-A
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-A
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-A
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Riêng với loại có lò xo thì có thể dùng đến mỡ No.1. Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tùy chỉnh thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Van an toàn bảo vệ bơm. Áp suất lớn nhất: 80-100 kgf/cm2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-C
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Van an toàn bảo vệ bơm. Áp suất lớn nhất: 80-100 kgf/cm2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-H
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-H
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-H
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Điện thế: AC 110V/ 220V hoặc DC 24V. Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Van an toàn bảo vệ bơm. Áp suất lớn nhất: 80-100 kgf/cm2. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-S
  • Sử dụng túi mỡ, khuyến nghị loại mỡ No.0 Vận hành bằng tay. Tích hợp van xả áp bằng tay. Nạp mỡ bằng tay hoặc súng bắn mỡ điện. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Áp suất lớn nhất: 100 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T
  • Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Với loại có lò xo có thể sử dụng đến mỡ No.2. Vận hành bằng tay. Nạp mỡ bằng tay hoặc súng bắn mỡ điện. Áp suất lớn nhất: 100 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YML
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YMT
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE ACM-II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE ACM-II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE ACM-II
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng liên tục. Độ nhớt hoạt động rộng: 32 - 1300 mm2/s. Tùy chọn dung tích bình chứa để lắp ráp theo nhu cầu.  
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AM
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AM
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AM
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng có ngừng nghỉ. Tùy chọn dung tích bình chứa dầu khi đặt hàng theo nhu cầu sử dụng. Kết cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMI
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMI-1000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMI-1000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMI-1000
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng liên tục. Tùy chọn dung tích bình chứa dầu khi đặt hàng theo nhu cầu sử dụng. Kết cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMI-300
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMI-300
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMI-300
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng liên tục. Tùy chọn dung tích bình chứa dầu khi đặt hàng theo nhu cầu sử dụng. Kết cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-II-150S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-II-150S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-II-150S
  • Kết nối với PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp van xả áp. Tùy chọn công tắc áp suất. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-III DS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-III DS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-III DS
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tùy chỉnh dễ dàng thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ thông qua các phím trên bảng điều khiển. Tích hợp van xả áp và công tắc áp suất. Đáp ứng độ nhớt trong dãy 68 - 1800 mm2/S.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMR-III DS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMR-III DS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMR-III DS
  • Tích hợp bộ định thời để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tùy chỉnh thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Loại bơm dầu: bơm bánh răng. Tích hợp van xả áp bảo vệ bơm.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMS
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Đáp ứng độ nhớt dầu bôi trơn trong dãy 50 - 1300 mm2/S. Tích hợp công tắc áp suất và van xả áp. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng PDI.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE BT-102
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGH
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGH
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM
  • Kết nối với bộ điều khiển VUC-II để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Kết cấu nhỏ gọn dễ lắp đặt. Áp suất làm việc lên đến 100 kgf/ cm2. Sử dụng mỡ số 000 -1.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM II
  • Sử dụng nguồn điện DC 24V. Kết cấu nhỏ ngọn, dễ lắp đặt. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp LHL hoặc định lượng dòng đơn. Sử dụng túi mỡ nên việc tiếp mỡ rất nhanh gọn.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGM-T
  • Kết nối với bộ điều khiển ngoài VUC-II để điều khiển thời gian bơm và thời gian nghỉ. Sử dụng đa nhiệm cho cả hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng PDI lẫn tuần tự thông qua việc điều khiển van solenoid. Sử dụng mỡ số 000, 00, 0, 1. Tùy chọn sử dụng hộp mỡ hay tiếp mỡ…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGME II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGME II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGME II
  • Kết cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Sử dụng trong đa dạng hệ thống bôi trơn công  nghiệp tùy thuộc số hiệu thiết bị. Sử dụng túi mỡ nên việc tiếp mỡ rất nhanh gọn. Sử dụng nguồn điện DC 24V.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGME-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGME-T
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EGME-T
  • Kết nối với bộ điều khiển VUC-II để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Sử dụng đa năng cho cả hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn lẫn định lượng tuần tự. Sử dụng mỡ số 000, 00, 0, 1.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX
  • Vận hành bằng cơ cấu solenoid pít tông. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng dùng dầu. Điều chỉnh được lưu lượng dầu ra nhờ cơ cấu điều chỉnh vít me đai ốc. Công suất tiêu thụ điện thấp, tính kinh tế cao.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX-5
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GAS
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GMN
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GMN
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GMN
  • Kết nối với bộ điều khiển ngoài VUC-II để điều khiển thời gian bơm và thời gian nghỉ. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự dùng mỡ. Sử dụng mỡ số 000 - 1. Tiếp mỡ thông qua vú mỡ trên thân bơm.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GMNH
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GMNH
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GMNH
  • Kết nối với bộ điều khiển VUC-II để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp van xả áp để bảo vệ bơm. Sử dụng mỡ số 000 - 1. Tùy chọn sử dụng tuýp mỡ hoặc tiếp mỡ qua vú mỡ trên thân bơm.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GMS
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L20
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L20
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L20
  • Vân hành bằng tay. Sử dụng cơ cấu tay gạt và lò xo để hút và đẩy dầu đến điểm bôi trơn. Kết cấu nhỏ gọn. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Áp suất làm việc 5 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L3
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L5
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L8
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L8
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L8
  • Vân hành bằng tay. Sử dụng cơ cấu tay gạt và lò xo để hút và đẩy dầu đến điểm bôi trơn. Kết cấu nhỏ gọn. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Áp suất làm việc 5 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE LK
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE LT-S
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MLZ-CE
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MLZ-CE
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MLZ-CE
  • Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt sẵn theo lựa chọn số hiệu sản phẩm (model) Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Sử dụng với kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE FLOW UNIT (HSA, HTU, HJB). Tùy chỉnh lượng dầu ra nhờ cơ cấu điều chỉnh vít me đai ốc.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II
  • Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt trước theo lựa chọn số hiệu sản phẩm. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Tùy chỉnh lượng dầu xả ra nhờ cơ cấu điều chỉnh vít me đai ốc. Hiện nay, LUBE MMX-II đã được thay thế bởi LUBE MMXL-III.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMXL-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMXL-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMXL-III
  • Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt sẵn theo lựa chọn số hiệu sản phẩm. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Tùy chỉnh lượng dầu ra bằng cơ cấu vít me đai ốc.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE P-102/107/202/207
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE PM-8S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE PM-8S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE PM-8S
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ thông qua việc điều khiển van điện từ cấp khí nén vận hành bơm. Vận hành bơm bằng khí nén. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn PDI
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE YMT
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Kết hợp dầu và khí để thực hiện bôi trơn, làm sạch, làm mát chi tiết máy trong bôi trơn công nghiệp. Tích hợp bộ định thời để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Sử dụng kết hợp với bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD-440.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Sử dụng dầu và khí kết hợp để bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Tùy chọn có hay không tích hợp bộ điều khiển thời gian bôi trơn. Kết hợp với vòi phun để thực hiện việc bôi trơn. Ứng dụng bôi trơn bánh răng, nhông xích, xích, khuôn ép,....
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SSP-MT1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SSP-MT1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SSP-MT1
  • Đáp ứng yêu cầu làm mát, bôi trơn, làm sạch, tăng thời gian hoạt động và giảm mài mòn chi tiết máy. Áp suất khí cần cấp cho thiết bị 3-8 kgf/cm2. Độ nhớt dầu 10- 68 cSt. Tích hợp timer khí nén điều khiển thời gian bôi trơn, có thể điều chỉnh lâu nhất đến 20 giây (tính với…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN YSC-U-3
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN YSM-A
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN YSM-A
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN YSM-A
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Áp suất khí: 3-5 kgf/cm2. Độ nhớt dầu: 1-68 cSt. Đáp ứng yêu cầu làm mát, bôi trơn, làm sạch, tăng thời gian hoạt động và giảm mài mòn chi tiết máy. Tích hợp công tắc phao và còi cảnh báo mức dầu. Sản xuất đạt chuẩn…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN YSM-C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN YSM-C
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN YSM-C
  • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Áp suất khí: 3-5 kgf/cm2. Độ nhớt dầu: 1-68 cSt. Đáp ứng yêu cầu làm mát, bôi trơn, làm sạch, tăng thời gian hoạt động và giảm mài mòn chi tiết máy. Tích hợp công tắc phao. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu Âu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT1
  • SMUS SSP-MT1 là thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương định lượng lưỡng lưu. Điều chỉnh được lượng dầu, lượng khí và số chu kỳ làm việc trong một phút. Tích hợp van solenoid đóng ngắt dòng khí nén cấp vào thiết bị. Áp suất khí nén 3 – 8 kgf/cm2. Độ nhớt dầu 10 – 68 cSt. Lượng…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT2
  • SMUS SSP-MT2 là thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương định lượng lưỡng lưu. Điều chỉnh được lượng dầu, lượng khí và số chu kỳ làm việc trong một phút. Tích hợp van solenoid đóng ngắt dòng khí nén cấp vào thiết bị. Áp suất khí nén 3 - 8 kgf/cm2. Độ nhớt dầu 10 - 68 cSt. Lượng…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG D1 SPRING
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG D1 SPRING
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG D1 SPRING
  • Kết nối với PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Điện áp DC 24V. Tuỳ chọn công tắc phao. Tích hợp đồng hồ áp suất trực quan. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt và sử dụng. Tích hợp lò xo nén mỡ, đáp ứng nhu cầu bôi trơn công nghiệp sử dụng mỡ…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D1
  • Kết nối với PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Điện áp DC 24V. Tuỳ chọn công tắc phao. Tích hợp đồng hồ áp suất trực quan. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt và sử dụng.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D1 700
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D1 700
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D1 700
  • Kết nối với PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Sử dụng túi mỡ 700 cc. Đáp ứng mỡ số 000, 00, 0, 1. Điện áp DC 24V. Tuỳ chọn công tắc phao. Tích hợp đồng hồ áp suất trực quan. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt và sử dụng.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tuỳ chọn công tắc áp suất. Sử dụng kết hợp với bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DG hoặc SMUS DM. Tuỳ chọn công tắc phao báo mỡ cạn.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-B2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-B2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-B2
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Thể tích bình chứa: 3 lít (nhựa), 4 lít (kim loại), 6 lít (kim loại). Áp suất lớn nhất 15 kgf/cm2. Lưu lượng 150 cc/min. Tích hợp van xả áp, công tắc phao, công tắc áp suất, đồng hồ áp suất trực quan. Sử dụng…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-H2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-H2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-H2
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Đáp ứng cho hệ thống bôi trơn công nghiệp áp suất cao 30 kgf/cm2 và lưu lượng lớn 600 cc/min. Tích hợp công tắc phao, công tắc áp suất, đồng hồ áp suất trực quan và van xả áp. Sản xuất đạt chuẩn CE Châu…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-J2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-J2
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SST-J2
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Đáp ứng cho các hệ thống bôi trơn công nghiệp áp suất cao lên đến 20 kgf/cm2. Lưu lượng 150 cc/min. Tích hợp công tắc phao, công tắc áp suất, đồng hồ áp suất trực quan và van xả áp. Sản xuất đạt chuẩn CE…
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN 1RA
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN 1RA
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN 1RA
  • Sử dụng kết hợp với motor 1/4 HP. Đáp ứng dầu có độ nhớt: 30 – 150 cSt. Có thể đáp ứng nhu cầu bôi trơn liên tục. Có thể sử dụng để cấp dầu đốt cho lò nấu kim loại. Có thể thay đổi chiều quay của bơm khi vận hành.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN TOP
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLB
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLD
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLD
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLD
  • Áp suất lớn nhất 5 kgf/cm2. Độ nhớt dầu bôi trơn sử dụng: 30 – 150 cSt (40 độ C). Van điều chỉnh áp suất và đồng hồ áp suất. Tích hợp công tắc phao. Bộ phận lắp lọc dầu hồi. Két làm mát dầu.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLS
  • Áp suất lớn nhất 15 kgf/cm2. Độ nhớt dầu bôi trơn sử dụng: 30 – 150 cSt (40 độ C). Van điều chỉnh áp suất và đồng hồ áp suất. Tích hợp công tắc phao. Tích hợp công tắc áp suất. Bộ phận lắp lọc dầu hồi.
Close Menu