• Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2
  • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2
  • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2
  • Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. Tùy chọn lắp bằng ren hoặc nối nhanh ở ngõ ra. Lắp với đế van JVPA.
 • Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MOS
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AJB/ASA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AJB/ASA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AJB/ASA
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng tỉ lệ không điều chỉnh. Tỉ lệ dầu ra được lựa chọn dựa trên mã số của kim phun. Là loại kim phun tiết lưu một chiều nên cần chú ý chiều dầu đi trong quá trình lắp đặt.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp ISHAN PROPORTION DEVICE
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB
  • Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun) Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA
  • Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun) Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU
  • Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun) Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB
  • Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA
  • Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.
 • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU
  • Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU
  • Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.
Close Menu