• Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DV
  • Có thể điều chỉnh lượng dầu ra trên từng ngõ ra nhờ vít điều chỉnh. Van một chiều ngăn dầu đi ngược về bộ phân phối. Độ nhớt, áp suất và nhiệt độ ảnh hưởng đến lưu lượng dầu ra.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp ISHAN DX
  • Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE DVR
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE MB
  • Định lượng dầu ra theo thông số kỹ thuật của van. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn. Thể tích dầu ra trên mỗi chu kỳ là như nhau.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp LUBE SP
  • Sử dụng trong hệ thống bôi trơn định lượng tuần tự dùng mỡ. Đáp ứng mỡ số 000 - 2. Thể tích mỡ trên các ngõ ra là như nhau. Không thể hoạt động nếu một ngõ nào đó bị bít kín.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Phối trộn dầu và khí để tạo thành hỗn hợp bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Lượng dầu ra trên các ngõ được xác định bởi mã số của van. Điều chỉnh đươc áp suất khí vào nhờ vít điều chỉnh. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL…
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SD
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Phối trộn dầu và khí để tạo thành hỗn hợp bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Lượng dầu ra trên các ngõ được xác định bởi mã số của van. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III, LUBE AMO-III DS, LUBE AMO-II-150S.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DFA
  • 1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ. 2. Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra. 3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiêp SMUS DG
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiêp SMUS DG
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiêp SMUS DG
  • Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DM
  • Thể tích mỡ ở từng ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ làm việc theo tùy chọn thông số của kim phun. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2.
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DQ
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DQ
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DQ
  • Định lượng dầu theo thông số kỹ thuật của kim phun. Lượng dầu ra là như nhau trên mỗi lần đẩy của piston. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.
Close Menu