• Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-NS
    • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-NS
    • Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-NS
    • Kết nối PLC bên ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ cũng như kiểm soát hoạt động của bơm. Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Tích hợp công tắc áp suất. Công tắc cấp dầu tay giúp thực hiện xả gió dễ dàng.
Close Menu