• Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMS
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Đáp ứng độ nhớt dầu bôi trơn trong dãy 50 - 1300 mm2/S. Tích hợp công tắc áp suất và van xả áp. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng PDI.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX
  • Vận hành bằng cơ cấu solenoid pít tông. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng dùng dầu. Điều chỉnh được lưu lượng dầu ra nhờ cơ cấu điều chỉnh vít me đai ốc. Công suất tiêu thụ điện thấp, tính kinh tế cao.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE EX-5
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L20
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L20
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L20
  • Vân hành bằng tay. Sử dụng cơ cấu tay gạt và lò xo để hút và đẩy dầu đến điểm bôi trơn. Kết cấu nhỏ gọn. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Áp suất làm việc 5 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L3
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L5
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L8
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L8
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L8
  • Vân hành bằng tay. Sử dụng cơ cấu tay gạt và lò xo để hút và đẩy dầu đến điểm bôi trơn. Kết cấu nhỏ gọn. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Áp suất làm việc 5 kgf/cm2.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE LK
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE LT-S
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MLZ-CE
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MLZ-CE
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MLZ-CE
  • Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt sẵn theo lựa chọn số hiệu sản phẩm (model) Tích hợp công tắc phao báo dầu cạn. Sử dụng với kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE FLOW UNIT (HSA, HTU, HJB). Tùy chỉnh lượng dầu ra nhờ cơ cấu điều chỉnh vít me đai ốc.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II
  • Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt trước theo lựa chọn số hiệu sản phẩm. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng. Tùy chỉnh lượng dầu xả ra nhờ cơ cấu điều chỉnh vít me đai ốc. Hiện nay, LUBE MMX-II đã được thay thế bởi LUBE MMXL-III.
Close Menu