Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương phục vụ cho bôi trơn, làm sạch và làm mát chi tiết máy trong quá trình máy làm việc

 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AR-B
  • Dùng để chia chất bôi trơn thành nhiều ngã. Không dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến hay hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng tuần tự.
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp A-RYUNG DB
 • Bộ chia bôi trơn công nghiệp ISHAN DB
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD – 440
  • Phối trộn dầu và khí để tạo thành hỗn hợp bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Lượng dầu ra trên các ngõ được xác định bởi mã số của van. Điều chỉnh đươc áp suất khí vào nhờ vít điều chỉnh. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL…
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SD
 • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương LUBE MIX
  • Phối trộn dầu và khí để tạo thành hỗn hợp bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Lượng dầu ra trên các ngõ được xác định bởi mã số của van. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III, LUBE AMO-III DS, LUBE AMO-II-150S.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-II-150S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-II-150S
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-II-150S
  • Kết nối với PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tích hợp van xả áp. Tùy chọn công tắc áp suất. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-III DS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-III DS
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMO-III DS
  • Tích hợp PLC điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Tùy chỉnh dễ dàng thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ thông qua các phím trên bảng điều khiển. Tích hợp van xả áp và công tắc áp suất. Đáp ứng độ nhớt trong dãy 68 - 1800 mm2/S.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE AMZ-III
  • Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Đáp ứng độ nhớt dầu bôi trơn trong dãy 50 - 1300 mm2/S. Tích hợp công tắc áp suất và van xả áp. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng PDI.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOL 4
  • Kết hợp dầu và khí để thực hiện bôi trơn, làm sạch, làm mát chi tiết máy trong bôi trơn công nghiệp. Tích hợp bộ định thời để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ. Sử dụng kết hợp với bộ phân phối bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG ARD-440.
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương A-RYUNG AOML-3000
  • Sử dụng dầu và khí kết hợp để bôi trơn, làm mát và làm sạch chi tiết máy. Tùy chọn có hay không tích hợp bộ điều khiển thời gian bôi trơn. Kết hợp với vòi phun để thực hiện việc bôi trơn. Ứng dụng bôi trơn bánh răng, nhông xích, xích, khuôn ép,....
 • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SSP-MT1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SSP-MT1
  • Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương ISHAN SSP-MT1
  • Đáp ứng yêu cầu làm mát, bôi trơn, làm sạch, tăng thời gian hoạt động và giảm mài mòn chi tiết máy. Áp suất khí cần cấp cho thiết bị 3-8 kgf/cm2. Độ nhớt dầu 10- 68 cSt. Tích hợp timer khí nén điều khiển thời gian bôi trơn, có thể điều chỉnh lâu nhất đến 20 giây (tính với…
Close Menu