Selected:

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE MUJ

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE MUJ

  1. Sử dụng kết hợp với kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MU.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp LHL.

Mô tả

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE MUJ là sản phẩm thuộc dòng thiết bị bôi trơn công nghiệp.

LUBE MUJ là đế lắp cho kim phun định lượng LUBE MU.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẾ VAN BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MUJ

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT ĐẾ VAN BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MUJ

Close Menu