Selected:

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PV

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PV

  1. Dùng để chia chất bôi trơn ra thành nhiều ngõ.
  2. Sử dụng để lắp kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO

Mô tả

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PV thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, sử dụng để lắp kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẾ VAN BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PV

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT ĐẾ VAN BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PV

 

Close Menu