Selected:

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PVS

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PVS

  1. Chia dầu thành nhiều ngõ ra.
  2. Sử dụng để lắp kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MOS.

Mô tả

Đế van bôi trơn công nghiệp LUBE PVS là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp, sử dụng đế lắp kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MOS.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ THÔNG SỐ LẮP ĐẶT ĐẾ VAN BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PVS

Close Menu