Hệ Thống Bôi Trơn Công Nghiệp Định Lượng Dùng Dầu

Hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dùng dầu hay còn gọi là hệ thống bôi trơn công nghiệp piston dùng dầu hoặc hệ thống bôi trơn công nghiệp thể tích dùng dầu. Hệ thống này thường được sử dụng trong các máy CNC.

CẤU TẠO:

Hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dùng dầu tối giản gồm một thiết bị bôi trơn công nghiệp trung tâm dạng định lượng (piston) dùng dầu và một bộ phân phối bôi trơn công nghiệp định lượng dùng dầu (bộ phân phối bôi trơn công nghiệp piston dùng dầu).

Dầu bôi trơn được thiết bị bôi trơn công nghiệp trung tâm đẩy đến bộ phân phối bôi trơn công nghiệp và tích vào đó theo một thể tích nhất định tuỳ thuộc vào thông số của bộ phân phối. Lượng dầu này được đẩy vào điểm bôi trơn nhờ vào áp lực của dầu bôi trơn do thiết bị bôi trơn công nghiệp trung tâm tạo ra hoặc nhờ vào lực đẩy của lò xo, việc này tuỳ thuộc vào chủng loại của bộ phân phối. Lượng dầu bôi trơn là như nhau trên mỗi chu kỳ hoạt động.

Cấu Tạo Hệ Thống Bôi Trơn Công Nghiệp Định Lượng Dùng Dầu

Video Hoạt Động Của Thống Bôi Trơn Công Nghiệp Định Lượng Dùng Dầu

CÔNG DỤNG:

Hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng này được sử dụng để đáp ứng cho nhu cầu bôi trơn công nghiệp chính xác về lượng chất bôi trơn. Chúng ta thường gặp hệ thống bôi trơn này trong các máy CNC hay các dây chuyền sản xuất tự động.

PHÂN TÍCH 02 KIỂU PHÂN PHỐI ĐỊNH LƯỢNG (PISTON) ĐẨY TRƯỚC (PRE) VÀ ĐẨY SAU (RE):

Đẩy trước (pre): Khi máy chạy lần đầu, dầu được tích vào piston và không có dầu ra. Khi tắt máy và chạy lần thứ 2, dầu chứa sẵn trong piston sẽ được đẩy vào điểm bôi trơn nhờ vào áp lực của dầu bôi trơn do thiết bị bôi trơn trung tâm tạo ra và đồng thời tích một lượng dầu khác vào piston đó. Cứ như thế, quá trình được tiếp tục.

Đẩy sau (re): Khi máy chạy sẽ tích dầu vào piston và giữ ở đó. Khi máy tắt, lò xo trong piston sẽ đẩy dầu vào điểm bôi trơn. Nếu không tắt máy thì dầu sẽ không được đẩy ra.

Hai Loại Phân Phối Của Hệ Thống Bôi Trơn Công Nghiệp Định Lượng Dùng Dầu.

Video Hoạt Động Của Hai Loại Phân Phối Trong Hệ Thống Bôi Trơn Công Nghiệp Định Lượng Dùng Dầu.

Close Menu