Selected:

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MG2

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MG2

  1. Gồm hai dòng sản phẩm MG2 và MG2C cho ống kim loại và nylon.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp dùng mỡ PDI.
  3. Sử dụng kết hợp đế van LUBE MUJ.

Mô tả

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MG2 là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng mỡ, sử dụng tron hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng PDI.

LUBE MG2 có hai dòng sản phẩm là LUBE MG2 và LUBE MG2C. Tùy theo yêu cầu về tháo lắp mà người ta lựa chọn MG2 hoặc MG2C cho hệ thống bôi trơn công nghiệp của họ.

THỐNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MG2

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MG2

Close Menu