Selected:

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO

  1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.
  2.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra.
  3. Khuyến nghị sử dụng trong hệ thống bôi trơn chính xác, có van an toàn, công tắc áp suất.

Mô tả

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, sử dụng cho hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn.

LUBE MO được lắp với đế van LUBE PV. Lượng dầu xả ra trên mỗi lần đẩy tùy thuộc vào lựa chọn thông số van theo nhà sản xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MO

 

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MO

Close Menu