Selected:

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2

  1. Thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra là như nhau trên mỗi chu kỳ.
  2.  Độ nhớt dầu bôi trơn và thời gian bôi trơn không ảnh hưởng đến thể tích dầu bôi trơn ở ngõ ra.
  3. Tùy chọn lắp bằng ren hoặc nối nhanh ở ngõ ra.
  4. Lắp với đế van JVPA.

Mô tả

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO2 là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, dầu được định lượng sau đó được đẩy đến điểm bôi trơn nhờ áp lực dầu tạo ra từ bơm.

LUBE MO2 có hai dòng sản phẩm là LUBE MO2 (đầu ra kết nối ren) và LUBE MO2C (đầu ra kết nối nhanh).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MO2

 

KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MO2

Close Menu