Selected:

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MOS

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MOS

  1. Định lượng dầu theo lựa chọn thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp chính xác.
  3. Lắp với đế van bôi trơn công nghiệp PVS.

Mô tả

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MOS là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, là phiên bản nhỏ gọn của kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MO.

LUBE MOS đươc lắp với đế van PVS.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MOS

Close Menu