Selected:

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MU

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MU

  1. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp LHL.
  2. Sử dụng kết hợp với bơm mỡ LUBE P-107.
  3. Định lượng mỡ theo lựa chọn số hiệu của kim phun.

Mô tả

Kim phun định lượng bôi trơn công nghiệp LUBE MU dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp LHL. LHL là chất bôi trơn được sản xuất dựa trên sự kết hợp các ưu điểm của dầu và mỡ, đồng thời loại bỏ các nhược điểm của dầu và mỡ trong quá trình bôi trơn.

LUBE MU là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng với bơm LUBE P-107.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MU

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT KIM PHUN ĐỊNH LƯỢNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MU

 

Close Menu