Selected:

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp ISHAN PROPORTION DEVICE

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp ISHAN PROPORTION DEVICE

  1. Lượng dầu xả ra theo tỉ lệ tùy thuộc thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Bao gồm van một chiều để ngăn dầu đi ngược.
  3. Tính kinh tế và độ tin cậy cao.
  4. Sử dụng kết hợp với thiết bị bôi trơn trung tâm loại trở kháng.

Mô tả

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp ISHAN PROPORTION DEVICE là loại kim phun một chiều cho lưu lượng dầu ra theo tỉ lệ lựa chọn trước dựa vào thông số kỹ thuật của kim phun.

ISHAN PROPORTION DEVICE là loại kim phun dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng, có độ chính xác cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN PROPORTION DEVICE

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN PROPORTION DEVICE

Close Menu