Selected:

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB

  1. Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun)
  3. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

Mô tả

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CJB là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, dầu ra theo tỉ lệ tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của kim phun.

LUBE CJB là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

LUBE CJB chỉ cho dầu di chuyển theo một chiều, do đó, cần chú ý chiều mũi tên trên thân LUBE CJB khi lắp đặt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE CJB

Close Menu