Selected:

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA

  1. Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun)
  3. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

Mô tả

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CSA là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

LUBE CSA là thiết bị bôi trơn công nghiệp có lựa chọn tỉ lệ dầu ra tính theo lượng dầu vào kim phun, lựa chọn này được thể hiện qua thông số kỹ thuật trên kim phun.

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE CSA chỉ cho dầu đi qua theo một chiều cố định, do đó, cần chú ý chiều dòng chảy của lưu chất trong quá trình lắp đặt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE CSA

Close Menu