Selected:

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU

  1. Lưu lượng dầu ra tỉ lệ với lưu lượng dầu vào theo thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Dầu chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất (chiều mũi tên trên kim phun)
  3. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

Mô tả

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE CTU là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

LUBE CTU là thiết bị bôi trơn công nghiệp tùy chọn tỉ lệ dầu ra theo thông số kỹ thuật của kim phun, dầu chỉ di chuyển theo chiều mũi tên trên thân kim phun nên cần chú ý trong quá trình lắp đặt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE CTU

Close Menu