Selected:

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB

  1. Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
  3. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.

Mô tả

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HJB là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

LUBE HJB là thiết bị bôi trơn công nghiệp có lượng dầu ra theo tỉ lệ định trước, ứng với thông số kỹ thuật của kim phun. LUBE HJB có van một chiều ngăn dầu hồi về đường ống cái, do đó, trong quá trình lắp đặt, hãy chú đến hướng đi của dòng lưu chất được ghi trên kim phun.

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE HJB

Close Menu