Selected:

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA

  1. Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
  3. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.

Mô tả

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HSA là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu.

LUBE HSA là thiết bị bôi trơn công nghiệp cho lượng dầu ra theo tỷ lệ của loại kim phun. Dầu chỉ đi theo một chiều duy nhất, dó đó, cần phải chú ý hướng mũi tên chỉ hướng dầu đi trong quá trình lắp đặt.

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT  KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE HSA

Close Menu