Selected:

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU

  1. Lượng dầu ra theo tỉ lệ dựa trên thông số kỹ thuật của kim phun.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
  3. Van một chiều ngăn dầu hồi ngược về đường ống cái.

Mô tả

Kim phun tiết lưu bôi trơn công nghiệp LUBE HTU là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng dầu, có van một chiều ngăn dầu hồi về đướng ống cái.

LUBE HTU là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng, lưu lượng dầu ra theo tỉ lệ được xác định bởi thông số kỹ thuật của kim phun.

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT KIM PHUN TIẾT LƯU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE HTU

Close Menu