Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15

  1. Đáp ứng yêu cầu bôi trơn khoảng cách gần và số điểm bôi trơn ít.
  2. Tùy chọn tích hợp bộ điều khiển kỹ thuật số.
  3. Tùy chọn cách thay mỡ mới cho thiết bị.
  4. Có thể điều chỉnh áp suất nhờ van xả áp.
  5. Có thể đáp ứng mỡ số 000 – 1.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-15 là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng mỡ. A-RYUNG AGP-15 có hai tùy chọn điều khiển là A-RYUNG AGP-15M (không tích hợp bộ điều khiển kỹ thuật số) và A-RYUNG AGP-15C (tích hợp bộ điều khiển kỹ thuật số).

A-RYUNG AGP-15 có thể đáp ứng loại mỡ số 000 – 1 và tùy chọn việc thay mỡ mới cho thiết bị bằng cách lựa chọn sử dụng hộp mỡ hoặc cấp mỡ rời.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-15

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-15

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-15

SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-15

THỜI GIAN CÀI ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-15

Close Menu